Radni już po szkoleniu

RODO także dla miejskich radnych. 11 kwietnia br. odbyło się szkolenie przypominające zagadnienia związane z ochroną danych osobowych tzw. RODO.

 

RODO, czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, weszło w życie 25 maja 2018 roku i nakłada na samorząd szczególne obowiązki. 11 kwietnia odbyło się szkolenie dla radnych przypominające najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych podczas sesji czy posiedzeń komisji rady.