Radni za Zespołem

Radni Gminy Iłowa przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Iłowej.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 24 maja 2016 r. Radni pod obrady wzięli siedem uchwał.

Jedenastoma głosami „za” opowiedzieli się za utworzeniem Zespołu Szkół w Iłowej, w skład którego, już 1 września 2016, wejdzie: Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.

– Utworzenie „zespołu” daje możliwości organizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, co nie powoduje przerw w realizacji podstaw programowych. Nie powoduje także konieczności poszukiwania dodatkowej kadry na zastępstwo podczas dłuższej nieobecności nauczyciela – mówiła podczas sesji Rady Magdalena Muzika Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych.

Dodając, że zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum funkcjonować będą w jednym budynku a utworzenie Zespołu Szkół stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania obiektem, poprzez zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego kierownictwa.

-Połączenie szkół daje szansę na organizację wspólnych rad szkoleniowych i uroczystości szkolnych- argumentowała M. Muzika.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej (w wysokości 630 tys. zł) dla Powiatu Żagańskiego oraz uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Iłowej. Zmianie ulegną godziny dostępności cmentarza dla odwiedzających.

Od 4 listopada do końca lutego roku następnego Cmentarz Komunalny w Iłowej czyny będzie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Od 1 marca do 29 października danego roku od godziny 6:00 do godziny 22:00. 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl