Radni zgodni

„Utworzenie Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Żagańskiego to najlepsza i najtańsza forma organizacji publicznego transportu zbiorowego”. 

Tymi słowami zwrócił się do iłowskich radnych Wicestarosta Powiatu Żagańskiego Marek Kopta, podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 kwietnia 2016 r.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem przez Powiat Żagański wraz z: Gminą Żagań o statusie miejskim, Gminą Żagań, Gminą  Szprotawa, Gminą Iłowa, Gminą Małomice, Gminą Gozdnica o statusie miejskim, Gminą Brzeźnica, Gminą  Niegosławice, Gminą Wymiarki, Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Żagańskiego. 

-Celem Związku jest wspólne wykonywanie  zadania polegającego na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie naszego powiatu. – mówił Wicestarosta.

Dziesięcioma głosami „za” Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

– Podjęta uchwała zapewnia uczniom szkoły w Szczepanowie możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zapewnia możliwość kontynuowania obowiązku w Przedszkolu Miejskim w Iłowej – referował przewodniczący komisji ds. publicznych Artur Mutwil.

W wyniku podjęcia uchwały w sprawie likwidacji placówki w Szczepanowie konieczne było także podjęcie kolejnych: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

-Dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w Szczepanowie (miejscowości: Szczepanów, Jankowa Żagańska, Wilkowisko i Żaganiec) zostaje przyporządkowany Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej.- mówiła Magdalena Muzika Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych.

Dotychczasowy obwód oddziału przedszkolnego likwidowanej szkoły zostaje przyporządkowany Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej.

Radni podjęli także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Iłowa a także sołectwach Borowe oraz Czerna.

Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 10.03.2016 r. do 13.04.2016 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl