Raport o stanie gminy za 2018 rok

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Iłowa za 2018 rok.

Dokument będzie przedmiotem debaty na najbliższej sesji Rady Miejskiej (17 czerwca 2019 r.). Dyskusja o raporcie poprzedzi głosowanie radnych nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie (w trybie określonym w ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym), składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie gminy jest podsumowaniem sytuacji gminy w 2018 roku.