Równe stawki dla wszystkich mieszkańców

Po raz pierwszy w Gminie Iłowa stawki za dostarczanie wody będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców.

 

5 czerwca 2018 r. Radni Rady Miejskiej w Iłowej podjęli uchwałę dotyczącą dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Borowe. – Dzięki podjętej uchwale mieszkańcy Borowego uzyskają z Gminy Iłowa dopłatę do każdego m3 zużytej wody, co pozwoli wyrównać opłaty za  wodę w naszej gminie. Dotychczas obowiązujące stawki różniły się w zależności od miejsca, z którego woda była dostarczana (tj. stacje uzdatniania wody w Szczepanowie, Iłowej oraz Borowym). Do mieszkańców Borowego woda dostarczana jest ze stacji będącej własnością Gminy Wymiarki, a stawka za m3 była zawsze zdecydowanie wyższa od obowiązującej w pozostałych sołectwach Gminy Iłowa – mówi Paweł Lichtański Burmistrz Iłowej.

Kwota, jaka zostanie dopłacona do m3 zrekompensuje również zwiększone koszty zużycia wody w I półroczu 2018 r. przez mieszkańców Borowego. Taki wniosek sformułował radny Zygmunt Sygnowski.   Jednocześnie od lipca zacznie obowiązywać po raz pierwszy w historii jednakowa taryfa za dostarczanie wody ze stacji uzdatniania wody w Szczepanowie oraz Iłowej. Będzie wynosiła 3,14zł/m3 brutto.