Rozbudujemy i remontujemy szkołę

Trwa realizacja projektu pt. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”. 

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie m.in. robót budowlanych i dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych.

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej  zakłada m.in. zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony zostanie o 6 sal lekcyjnych, w tym pracowanie: matematyczną, informatyczną, przyrodniczą i chemiczną (4 pracowanie) i dwie sale dydaktyczne.

– W planach remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Iłowej założyliśmy również modernizację istniejących sal lekcyjnych. Kilka z nich doczekało się już pełnego wykończenia oraz wyposażenia. Tegoroczne pierwsze klasy już we wrześniu rozpoczną naukę w nowych salach lekcyjnych – mówi burmistrz Paweł Lichtański. Dzięki wykonanym modernizacjom infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji prac budowlanych zaplanowano również termomodernizację budynku szkoły. Przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego podwyższenie jakości prowadzonych zajęć.  – Zaplanowaliśmy dostawę wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, co w dużej mierze przełoży się na jakość prowadzonych zajęć  – dodaje P. Lichtański.

Na realizację projektu pt.„ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 milionów 340 tys. złotych. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 3 mln. 411 tys. 808 zł.

Partnerami w zakresie realizacji projektu są Gmina Żary o statusie miejskim, Powiat Żagański oraz Nadleśnictwo Żagań.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.