Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym projekt „Iłowa i Janschwalde w obiektywie”, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki konkursu fotograficznego.

 

W kwietniu br. Gmina Iłowa ogłosiła konkurs fotograficzny, w ramach którego mieszkańcy dwóch partnerskich gmin Iłowa i Janschwalde oraz całego Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” zgłaszali fotografie, przedstawiające tematycznie Gminę Iłowa lub Gminę Jänschwalde (m.in. natura, zabytki, ludzie, wydarzenia). Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursowe wyłoniło zwycięzców, którzy ogłoszeni zostaną 19 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie także album fotograficzny, stanowiący zwieńczenie transgranicznego projektu. Uczestnicy spotkania będą mieli także niebywałą okazję do obejrzenia wystawy prac konkursowych.

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.