Nieodpłatna pomoc prawna

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanych w Iłowej, Szprotawie i Żaganiu wyznaczono dodatkowe dyżury prawnika dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej w wyznaczonych Punktach.

 

Harmonogram dyżurów w 2017 r.

MIEJSCE: TERMINY DYŻURÓW:
 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

ul. Żagańska 15, parter, pok. nr 5

 

ostatni piątek KWIETNIA — tj.  28 kwietnia

ostatni piątek LIPCA  — tj. 28 lipca

ostatni piątek PAŹDZIERNIKA  — tj. 27 października

w godz.: 12:00—13:00

 

 

Starostwo Powiatowe

Filia w Szprotawie

ul. Kościuszki 30, pok. nr 1

 

ostatni piątek MAJA — tj. 26 maja

ostatni piątek SIERPNIA — tj. 25 sierpnia

ostatni piątek LISTOPADA  — tj. 24 listopada

w godz.: 13:00—14:00

 

Starostwo Powiatowe

w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, pok. nr 13

ostatni piątek CZERWCA  — tj. 30 czerwca

ostatni piątek WRZEŚNIA   — tj. 29 września

ostatni piątek GRUDNIA     — tj. 29 grudnia

w godz.: 13:00—14:00


W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również otwarte spotkanie edukacyjne z prawnikiem dla mieszkańców powiatu.

Spotkanie odbędzie się 12 maja 2017 r. od godz.: 15:00 w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Szprotawie. Temat spotkania: „Majątek seniora. Rozporządzanie majątkiem za życia czy na wypadek śmierci.”

Zachęcamy również do korzystania z lokalnego portalu edukacji prawnej edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski. Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego oraz informacje na temat miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Od stycznia 2016 r. w powiecie żagańskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1255 z późn. zm.) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
  • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
  • kombatantom;
  • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
  • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
  • osobom, które ukończyły 65 lat;
  • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
  • kobietom w ciąży

Od 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert. Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłowej jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Punkty Lokalizacja – adres Harmonogram przyjęć na 2017 r.
Punkt nr 1  

 

 

 

 

 

budynek  Starostwa Powiatowego

w Żaganiu

przy ul. Dworcowej 39

pok. nr 13

 

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

poniedziałek        12:00 – 16:00

wtorek                      8:00 – 12:00

środa                    12:00 – 16:00

czwartek              12:00 – 16:00

piątek                   9:00 – 13:00

Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:

ostatni piątek CZERWCA     — tj. 30 czerwca

ostatni piątek WRZEŚNIA — tj. 29 września

ostatni piątek GRUDNIA — tj. 29 grudnia

w godz.: 13:00—14:00

Punkt nr 2  

 

 

 

 

budynek Starostwa Powiatowego

Filia w Szprotawie

ul. Kościuszki 30

pok. nr 1

 

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

poniedziałek     7:30 – 11:30

wtorek                 12:00 – 16:00

środa                    8:00 – 12:00

czwartek             12:00 – 16:00

piątek                   8:00 – 12:00

Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:

ostatni piątek MAJA — tj. 26 maja

ostatni piątek SIERPNIA     — tj. 25 sierpnia

ostatni piątek LISTOPADA  — tj. 24 listopada

 w godz.: 13:00—14:00

Punkt nr 3*  

budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

ul. Żagańska 15,

parter pok. nr 5

 

 

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

poniedziałek     12:00 – 16:00

wtorek                 12:00 – 16:00

środa                    12:00 – 16:00

czwartek             10:00 – 14:00

piątek                  08:00 – 12:00

Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:

ostatni piątek KWIETNIA — tj. 28 kwietnia

ostatni piątek LIPCA  — tj. 28 lipca

ostatni piątek PAŹDZIERNIKA — tj. 27 października

w godz.: 12:00—13:00

*Punkt nr 3 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry.
Małgorzata Hajdas-Grzesik
źródło: www.powiatzaganski.pl