Samorządowa pomoc dla przedsiębiorców

29 kwietnia br. Rada Miejska podjęła uchwałę stanowiącą pomoc dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Iłowa.

 

Przyjęty akt wprowadza zwolnienie przedsiębiorców z raty podatku od nieruchomości płatnej w terminie do 15 maja 2020 roku, będących podatnikami podatku od nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wśród tych działalności są m. in. fryzjerzy, kosmetyczki, restauracje (nieprowadzące sprzedaży na wynos), hotele. Pierwsze wnioski na korektę deklaracji podatkowej już wpłynęły do urzędu i zostały pozytywnie rozstrzygnięte.

– Ponadto postanowiłem umorzyć częściowo lub całkowicie czynsze dla przedsiębiorców, którzy wynajmują gminne lokale użytkowe. Do każdego z przedsiębiorców, którzy złożyli stosowny wniosek, podpisałem 8 maja br. pismo z informacją o umorzeniu.
Dziękuję jednocześnie pozostałym przedsiębiorcom oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w działających na terenie naszej gminy firmach i sklepach, za wykonywaną przez Was pracę w tak trudnych czasach – mówi burmistrz Paweł Lichtański. 

Wprowadzenie samorządowej ulgi dla przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy na terenie gminy ma za zadanie zminimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19, a co za tym idzie pogorszeniu płynności finansowej.

Warunkiem umorzenia podatku jest złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (osoby fizyczne) lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne) zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. Potrzebne druki dostępne w zakładce załatw sprawę:

http://archiwum.ilowa.pl/procedury/podatki-i-oplaty-lokalne

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały jest zobowiązany do złożenia informacji, która jest dostępna poniżej:

Formularz informacji

Informację i deklarację można przekazać do Urzędu:

1) drogą pocztową;

2) drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP na adres hjr9j0s46d/SkrytkaESP;

3) poprzez wrzucenie ich do urny znajdującej się w głównym wejściu do Urzędu Miejskiego w Iłowej, w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COV1D-19 – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej.