Nowa rada przystąpiła do pracy

To już druga kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej. 17 kwietnia br. seniorzy wybrali swoje prezydium. 

 

Skład nowej rady pomniejszył się o jedną osobę. W drugiej kadencji reprezentantami seniorów w Gminie Iłowa będą:

  • Wanda Janczyk
  • Zygmunt Krasuski
  • Grażyna Kuryłowicz
  • Weronika Leszcz-Nitschke
  • Maria Rawska
  • Regina Szczepańska

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 17 kwietnia br.  burmistrz Paweł Lichtański wręczył członkom rady zaświadczenia o wyborze. W głosowaniu jawnym wybrano także prezydium, w składzie:

  • Przewodniczący: Zygmunt Krasuski
  • Wiceprzewodnicząca: Wanda Janczyk
  • Sekretarz: Maria Rawska.

Powołana rada jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawia Burmistrzowi Iłowej propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa. W czasie posiedzenia radni zaproponowali wspólną inicjatywę dotyczącą uprzątnięcia alei przy internacie i Mostku Miłości w Iłowej. Wstępna data to 25 maja br.

Nowa rada powołana została na okres trzech lat i stanowi organ doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących polityki senioralnej w Gminie Iłowa.