Sesja w trybie zdalnym

29 stycznia 2021 roku miejscy radni po raz pierwszy będą obradować zdalnie.

Sesja Rady rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 15.00 i będzie ją można oglądać „na żywo” w internecie (klikając w poniższy link):

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1166/rada-miejska-w-ilowej.htm

 

Podczas obrad przedstawione zostanie sprawozdanie z działań w okresie między sesjami przez:

  • Burmistrza Iłowej,
  • Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej.

Komisje stałe Rady złożą również sprawozdanie z pracy w 2020 roku oraz przedstawią plan pracy na 2021 rok.

W porządku sesji zaplanowano podjęcie uchwał:

  • w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia, referuje Tomasz Słomiński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, referuje Aldona Slipaczek-Jurek – Sekretarz Gminy
  • zmieniająca uchwałę Nr 68/7/XIII/15 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej, referuje Aldona Slipaczek-Jurek – Sekretarz Gminy
  • zmieniająca uchwałę Nr 196/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa, referuje Aldona Slipaczek-Jurek – Sekretarz Gminy
  • zmieniająca uchwałę Nr 197/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa, referuje Aldona Slipaczek-Jurek – Sekretarz Gminy
  • zmieniająca uchwałę Nr 198/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa, referuje Aldona Slipaczek-Jurek – Sekretarz Gminy
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa, referuje Monika Wołujewicz – Skarbnik Gminy
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu” dla Powiatu Żagańskiego, referuje Monika Wołujewicz – Skarbnik Gminy.