„Społecznik Roku”- konkurs

Ruszyła XVIII edycja Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” w pomocy społecznej województwa lubuskiego.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, mogą do niego przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przyślą wniosek dotyczący działań w obszarze wsparcia społecznego.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest – CZŁOWIEK.

Priorytety tegorocznej edycji Konkursu to:

1. Człowiek – istota społeczna.
2. Jesteś dla mnie wyjątkowym człowiekiem.
3. Każdy człowiek ma swojego anioła.
4. Jesteś tym, co dajesz.

Celem konkursu jest pokazanie pozytywnych efektów pracy w pomocy społecznej oraz przełamanie stereotypowych działań.

Do 18 października 2019 r. czekamy na Państwa wnioski, które można przekazywać osobiście, drogą pocztową na adres Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 (z dopiskiem „Społecznik Roku”), a także w formie elektronicznej na adres polityka.społeczna@lubuskie.uw.gov.pl (z dopiskiem „Społecznik Roku”)

Rozstrzygnięcie Konkursu i uhonorowanie zwycięzców odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Gorzowie Wlkp.

Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak,  serdecznie zaprasza osoby, instytucje, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do udziału w Konkursie.

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego – Regulamin Konkursu

Formularz oświadczenia osoby zgłaszanej do nagrody

Formularz oświadczenia kandydata do nagrody

Wniosek społecznik roku 2019 r. – kat. wydarzenie roku

Wniosek społecznik roku 2019 r. – kat. przyjaciel roku

Wniosek społecznik roku 2019 r. – kat. szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej

Wniosek społecznik roku 2019 r. – kat. działania na rzecz środowiska lokalnego