Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Elementem przygotowania konkursu jest zorganizowanie spotkania z potencjalnymi oferentami, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r.

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Szczegóły dot. spotkania
wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie Wojewody Lubuskiego pod adresem:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Spotkanie_nt._Konkursu_FIO_2017/idn:16026.html

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl