Spotkanie wójtów i burmistrzów w Iłowej

Spotkanie wójtów i burmistrzów

W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, odbyło się dziś spotkanie wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie.

W zebraniu udział wzięli: Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka, Burmistrz Gozdnicy Krzysztof Jarosz, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk Adriana Wojdak, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk, Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Przewóz Ryszard Klisowski, Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski oraz Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek.

Spotkanie pozwoliło wyznaczyć kierunki rozwoju Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie. Poświęcone było także planowaniu budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie na lata 2014-2020, przeznaczonego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i jego mieszkańców.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl