Starszy Księgowy w CUW

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Starszego Księgowego.

Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „STARSZY KSIĘGOWY w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a do 26.09.2017 r. do godz. 15.00.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej.