Centrum Usług Wspólnych szuka księgowego

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Starszego Księgowego.
Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „STARSZY KSIĘGOWY w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a 68-120 Iłowa do 20.10.2017r. do godz. 12.00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej.