Światowy inwestor w naszej strefie

Grupa CTP Invest zbuduje park przemysłowy w naszej gminie. Firma może pochwalić się już wieloma podobnymi realizacjami w kraju i Europie.

 

9 stycznia 2018 roku Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański i Piotr Klank Dyrektor Regionalny CTP Invest Poland podpisali list intencyjny. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia oraz przeczytania rozmowy z włodarzem i przedstawicielem inwestora.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

– Do pierwszego spotkania z inwestorem doszło podczas konferencji dla inwestorów i developerów, w której udział wziął burmistrz Paweł Lichtański.

Paweł Lichtański: W Polsce jest ponad 2600 gmin. W większości z nich istnieją tereny inwestycyjne. Trzeba na tym tle znaleźć element, który nas wyróżni. Podejmowaliśmy wiele działań ukierunkowanych na zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami w Iłowej. Mój udział w tej konkretnej konferencji we Wrocławiu dał możliwość zaprezentowania oferty inwestycyjnej gminy Grupie CTP. Iłowa także w roku ubiegłym po raz pierwszy brała udział w ogólnopolskich targach terenów inwestycyjnych w Warszawie.

-Firma jest jednym z największych developerów w Europie. Do jej zadań należy wyszukiwanie atrakcyjnych lokalizacji i budowanie hal, magazynów dla konkretnych klientów. Na liście klientów można znaleźć znane marki, m.in. ABB, DHL, Brembo, IAC, Lidl. Czy już wiadomo, która z nich prowadzić będzie działalność w Iłowej? Budowle jakiego typu staną w Iłowej?

Piotr Klank, Dyrektor Regionalny CTP Invest w Polsce: –W Iłowej, jak w każdej lokalizacji CTPark Network, będziemy realizowali budynki w pełni dopasowane do potrzeb naszych klientów. Tak w zakresie specyfikacji i jakości budynków, jak i infrastruktury dla prowadzenia biznesu. W tej konkretnej lokalizacji rozważamy zarówno zaawansowane technologicznie budynki magazynowe, jak również nowoczesne budynki dedykowane lekkiej produkcji

-Dlaczego działka w Iłowej jest atrakcyjna dla CTP Invest?

Piotr Klank: Teren w Iłowej jest strategicznie zlokalizowany zarówno w skali mikro (doskonała widoczność, docelowe skomunikowanie, infrastruktura techniczna oraz położenie w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej), jak i makro (strategiczny szlak komunikacyjny Berlin-Wrocław, przygraniczny obszar Polsko-Niemiecki), który w naszej ocenie może powtórzyć sukces terenów inwestycyjnych Polski północno-zachodniej.

Strefa aktywności gospodarczej powstała w gminie w 2004 roku. Dlaczego pozyskanie nowego inwestora trwało tak długo? Co do tej pory stało  na przeszkodzie?

Paweł Lichtański: Główną przeszkodą był brak drogi dojazdowej do strefy oraz niewystarczająca promocja terenów inwestycyjnych. W roku 2016 wykonaliśmy dokumentację techniczną budowy odcinka łączącego drogę wojewódzką z terenami inwestycyjnymi. Udało nam się pozyskać 3 mln zł dofinansowania z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach tej inwestycji powstanie kilometr nowej drogi, asfaltowa ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych, oświetlenie hybrydowe oraz infrastruktura teletechniczna. Przetarg na budowę drogi rozstrzygnęliśmy w styczniu br. Prace budowlane rozpoczną się w lutym, a zakończą jeszcze w lipcu tego roku.

– Na budowę drogi przewidziano 6 mln zł, z których 3 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne. Trudno było podjąć decyzję o tym, by dołożyć brakującą kwotę z gminnego budżetu?

Paweł Lichtański: Budowa drogi do strefy inwestycyjnej, to bardzo ważna inwestycja, którą musimy zrealizować, myśląc poważnie o przyszłości Gminy Iłowa i sprzedaży kolejnych działek w strefie. Firma CTP Invest zakupiła ponad 20 hektarów, na których zrealizuje swoją inwestycję. Do sprzedaży jednak pozostaje jeszcze ponad 30 hektarów, które chcemy promować, jako tereny dobrze skomunikowane i wyposażone w bogatą infrastrukturę techniczną. Na początku kadencji wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, że ta droga musi powstać. Decyzja mogła być tylko jedna.

-Czy CTP Invest jest zainteresowane pozostałymi działkami z iłowskiej strefy? Czy rozważana jest taka opcja na przyszłość?

Piotr Klank: CTP jest długoterminowym inwestorem i właścicielem nieruchomości. Każda lokalizacja CTParku jest miejscem, gdzie pracujemy nad zbudowaniem oraz utrwaleniem relacji z lokalnym środowiskiem. Nastawiamy się na zagospodarowanie zakupionego terenu od początku rozważając dalszy rozwój i ekspansję parku przemysłowo – biznesowego.