Elektroniczna gmina

Szansa na e-Usługi w naszej gminie jest coraz większa.

Zarząd Województwa Lubuskiego opublikował właśnie listę pozytywnie zweryfikowanych wniosków spełniających wymogi formalne w ramach konkursu RPO – Lubuskie 2020 dla Działania 2.1  Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W ramach konkursu do Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszło 35.

Gmina Iłowa wnioskuje o przyznanie dofinansowania w ramach programu pn. Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa. Kwota projektu przekroczy 450 tys. zł

Koszty jakie poniosłaby nasza gmina w trakcie jego realizacji  to ok. 70 tys. zł. Pozostałą część sfinansuje Unia Europejska.

– Czynności z zakresu: podatków, gospodarki odpadami załatwimy szybciej i dużo prościej – w dużej mierze przez Internet. Usługa daje możliwość bieżącego sprawdzania podstawy opodatkowania, zaległości, odsetek, kwoty należnych podatków. – tłumaczy burmistrz Paweł Lichtański. – Dodatkowo ułatwia opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej. Platforma pozwala także na informowanie mieszkańców oraz turystów o ważnych wydarzeniach. – podsumował.

Szansa na e-Usługi w Gminie Iłowa jest spora, jednak dopiero kolejne pozytywne weryfikacje konkursowe dadzą realną szansę na otrzymanie dofinansowania.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl