Nowa szkoła – lepszy start!

Ostatniego dnia września odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej i zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Iłowej.

 

Gospodarzami uroczystości (30.09.2019 r.) byli Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich Beata Laskowska-Trzeciak. W otwarciu uczestniczyli także miejscy radni z przewodniczącym Rady Mirosławem Wdowiakiem, którzy podjęli decyzję o rozbudowie szkoły.

Gościnnie w spotkaniu uczestniczył Senator Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Sługocki oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński z Dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Markiem Kamińskim.

Lubuskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Wioletta Markulak, która odczytała list w imieniu Pani Ewy Rawy. Uroczystość uświetniła także obecność Wicestarosty Powiatu Żagańskiego Anny Michalczuk, Wójta Gminy Żagań Leszka Ochrymczuka, Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Tadeusza Lubiatowskiego, Dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Marka Łazarza oraz przedstawicieli służb mundurowych m.in. Dowódcy 11. Batalionu Dowodzenia Dariusza Lesiuka, podpułkownika Piotra Gałwy z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Zastępcy Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu Bartosza Syguta Marka Cieplickiego reprezentującego dowódcę Batalionu Remontowego.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi szkoły budynek powiększony został o 6 sal lekcyjnych, w tym pracownie: matematyczną, informatyczną, przyrodniczą i dwie sale dydaktyczne, klatkę schodową, sanitariaty na parterze i piętrze budynku. W ramach inwestycji wykonano także dwuspadowy dach oraz termomodernizację budynku.

Efektu przeprowadzonej modernizacji szkoły mogli doświadczyć goście, którzy po oficjalnej części spotkania zaproszeni zostali do zwiedzania poszczególnych klas i pracowni.

W ramach inwestycji szkołę wyposażono w sprzęt multimedialny m.in.:

  • Interaktywne monitory dotykowe,
  • Zestawy komputerowe dla uczniów i nauczycieli,
  • Aparaty fotograficzne, Kamery, Tablety,
  • Zestaw pilotów do testów i odpowiedzi,
  • Lupa elektroniczna oraz specjalistyczne klawiatury dla osób słabowidzących.

Wartość zakupionego sprzętu: 111 tys. 743 zł.

Zakupiono także wyposażenie dydaktyczne m.in.:

  • Programy multimedialne,
  • Pomoce naukowe do pracowni przyrodniczej (wraz z preparatami) i matematycznej, plansze interaktywne,
  • Zestaw do nauki programowania.

Wartość zakupionego sprzętu: 46 tys. 087 zł

Ogólna wartość inwestycji: 3 mln 734 tys. 707 zł
Dofinansowanie otrzymane przez gminę z RPO Lubuskie 2020: 2 mln 335 tys. 204 zł.

Przebudowa szkoły w Iłowej zrealizowana została w ramach projektu pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.