Szkolenie dla przedsiębiorców

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Urząd Miasta w Żaganiu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Przywództwo a budowanie zespołów”.

Szkolenie skierowane jest głównie do lokalnych przedsiębiorców i odbędzie się 26 października 2017 r. w Oddziale ZIPH w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 w godzinach: od 9.00 –  15.00.

Celem szkolenia jest przygotowanie do tworzenia skutecznego i efektywnego zespołu, zarządzania nim oraz współpracy. Podczas szkolenia rozwijane będą wśród uczestników umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, grupowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i budowania atmosfery sprzyjającej realizacji celów.

Program szkolenia:
1. Zasady funkcjonowania zespołu
• grupa a zespół
• etapy budowania zespołu
• cechy efektywnego zespołu
• rola i zadania lidera w zespole

2. Role w zespole ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera
• role zadaniowe
• role ważne dla istnienia i rozwoju zespołu
• role utrudniające istnienie i rozwój zespołu
• moja rola w zespole – kwestionariusz

3. Komunikacja w zespole a zadania lidera
• doskonalenie umiejętności słuchania
• radzenie sobie z trudnościami w komunikacji
• filary skutecznej komunikacji

4. Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu a rola lidera
• integracja
• budowa zaufania
• czynniki wpływające na atmosferę w zespole
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA:
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja udziału: Kamila Szmigielska T: 537 544 808 E: biurozagan@ziph.pl
Szkolenie poprowadzi:
Janusz Szewczyk – trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.