Daj przykład i spisz się

W związku z prowadzonym spisem rolnym przypominamy, że do końca listopada br. wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych, które 1 czerwca br. roku prowadziły działalność rolniczą mają obowiązek udziału w spisie.

 

Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.” Definitywna odmowa udziału w spisie grozi karą do 5 tys. zł, którą może nałożyć sąd.

Aby wziąć udział w spisie należy wybrać jedną z metod:

  • Samospis internetowy – polega na wypełnieniu formularza spisowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej gov.pl. Na wypełnienie formularza jest 5 dni od momentu skutecznego zalogowania się w aplikacji. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz.
  • Samospis przez telefon – dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza. Wystarczy zadzwonić na Infolinię pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Wykaz numerów telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zielonagora.stat.gov.pl.

Istnieje także możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem lub objęty jest kwarantanną czy izolacją domową rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

Chcąc umożliwić rachmistrzom skontaktowanie się z osobami objętymi spisem, a tym samym pomóc Państwu w realizacji obowiązku spisowego i uniknięcia ewentualnych nieprzyjemności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt z tutejszym Urzędem (tel. 68 368 14 11) w celu podania numerów telefonów niezbędnych do przeprowadzenia spisu rolnego.

Jeżeli zrealizowaliście już Państwo obowiązek spisowy, serdecznie dziękujemy.