Nowy regulamin i uchwały

W środę (26.08.2020) miejscy radni podjęli uchwałę regulującą kwestie związane m.in. z gospodarką opadami na terenie naszej gminy.

 

Ustanowiony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa (wchodzący w życie od 1 stycznia 2021 roku)  wprowadza obowiązkową segregację odpadów i dopuszcza możliwość zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy posiadają kompostowniki. Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego dokumentu dostępnego TUTAJ.

Rada jednogłośnie opowiedziała się również za przystąpieniem Gminy Iłowa do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej” w charakterze członka wspierającego. Celem stowarzyszenia są działania zmierzające do utworzenia sieci podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej na pograniczu polsko-niemieckim.

Członkostwo w Stowarzyszeniu  pozwoli na szerszą promocję atrakcji historycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W przypadku naszej gminy będzie to przede wszystkim Park Dworski. Istotna jest również możliwość wspólnego inicjowania działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na działania turystyczne i promocyjne.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w specjalnym reżimie sanitarnym, przyznano dotację w kwocie 30 tysięcy złotych na prace konserwatorsko-restauracyjne przy ambonie w kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Iłowej. Prace mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytku.

Pod obrady wzięto również chwały w sprawie:

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej za okres 14.07-24.08 dostępnym poniżej:

SPRAWOZDANIE