Umowy na modernizację centrum podpisane

25 maja Burmistrz Paweł Lichtański oraz Skarbnik Gminy Ewa Pasternak – Jerz podpisali umowy na dofinansowanie modernizacji ulic Pułaskiego, Batorego oraz Placu Wolności w Iłowej.

– Dziś podpisujemy ważne umowy dotyczące przebudowy i modernizacji dróg lokalnych. Dzięki temu wsparciu będzie można zrealizować wiele inwestycji drogowych, na które mieszkańcy naszego regionu czekali od wielu lat – mówił podczas uroczystego podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Prace remontowe w Iłowej zaplanowano na 2017 rok.  – Ze względu na rozpoczęte w tym roku remonty dróg w Iłowej oraz obciążenia budżetu z tym związane, wszystkie trzy dofinansowane inwestycje będą realizowane w roku 2017.  – informuje burmistrz Paweł Lichtański.

W ramach modernizacji zostaną przebudowane nawierzchnie dróg oraz urządzenia towarzyszące m.in. chodniki oraz krawężniki. Wymieniona zostanie także kanalizacja odwodnieniowa.

17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się trzy wnioski Gminy Iłowa, o których pisaliśmy TUTAJ.

Mapa zbiorcza z zakresem inwestycji

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl