Podpisanie umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Podpisujemy umowy na oczyszczalnie

Już wkrótce ruszą prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków we wszystkich sołectwach Gminy Iłowa.

W minionym tygodniu mieszkańcy podopisywali umowy z gminą na użyczenie części nieruchomości, na których wybudowane zostaną małe oczyszczalnie.

W 2017 roku Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie do przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

-Zadanie zakładające budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w dziesięciu sołectwach gminy, oszacowane zostało na ponad 3,5 miliona złotych. Do 64% dofinansowania z PROW (ok. 1 mln 839 tys. ), gmina”dokłada” 18% tak, aby mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie swoich posesji, mogli zapłacić za nowe oczyszczalnie tylko 18% (+8% VAT) ich wartości – mówi burmistrz Paweł Lichtański

Dzięki temu, blisko 200 gospodarstw domowych na terenie gminy skorzysta z programu i otrzyma 82% dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 6 i 7 lutego br. odbyły się spotkania z mieszkańcami Konina Żagańskiego, Jankowej Żagańskiej, Szczepanowa, Wilkowiska, Żagańca, Czernej, Borowego, Czyżówka, Klikowa, Kowalic, podczas których wspólnie z Burmistrzem Iłowej Pawłem Lichtańskim podpisano umowy użyczenia części nieruchomości, na których wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to przełom kwietnia i maja 2019 roku.

Wszelkich informacji dotyczących inwestycji udziela Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 68 368 14 15.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl