Upały!

Szanowni Mieszkańcy, w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (30°C-35°C).

W weekend (25/26 czerwca) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo – zachodniej części kraju.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju, przez niemal tydzień, może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej. Wysoka temperatura wzmaga także zagrożenie pożarowe w lasach.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
Prognoza Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej