Urząd Miejski zamknięty dla interesantów

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w Polsce wirusa SARS-CO-V2, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników urzędu, od poniedziałku (16 marca br.) Urząd Miejski w Iłowej będzie zamknięty do odwołania dla bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Wszelkie sprawy można załatwić:

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /hjr9j0s46d/SkrytkaESP,
  • e-mailowo: ilowa@ilowa.pl lub
  • umieszczenie pisma/wniosku w skrzynce podawczej usytuowanej przy głównym wejściu do urzędu.

Wyjątkiem będzie bieżąca rejestracja zgonów. W tym przypadku prosimy o umówienie telefoniczne wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego (68 368 14 16).

Poniżej publikujemy wykaz numerów telefonów do poszczególnych referatów Urzędu:

Kancelaria ogólna: 68 368 14 00.

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych (ewidencja ludności, dowody osobiste, oświata, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej)

Kierownik – tel. 68 368 14 16

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik – tel. 68 368 14 16

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Kierownik – tel. 68 368 14 11

Referat Organizacyjny

Kierownik – tel. 68 368 14 23

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – tel. 68 368 14 09

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – tel. 68 368 14 24

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – tel. 68 368 14 15

Przypominamy podstawowe zasady procedowania spraw za pośrednictwem ePUAP:

Czego potrzebujesz?

Konta na platformie ePUAP i Profilu zaufanego.
Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego.
Profil zaufany założysz za pomocą internetowego konta bankowego.

 Jak załatwić sprawę przez ePUAP?

Krok 1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
Krok 2. Wybierz interesującą Cię zakładkę
Krok 3. Wybierz sprawę

Krok 4. Wybierz swój urząd, w którym chcesz złożyć dokument
Krok 5. Kliknij ZAŁATW SPRAWĘ i zaloguj się przez Profil Zaufany
Krok 6. Wypełnij dokument
Krok 7. Kliknij PODPISZ i wybierz podpisz podpisem zaufanym, a następnie kliknij WYŚLIJ.

Dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia deklaracji.

Zachęcamy również do pobierania potrzebnych formularzy z zakładki Załatw Sprawę na www.ilowa.pl i przedkładania w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej do tut. urzędu.

ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE