Uwaga! Woda niezdatna do spożycia!

Uwaga mieszkańcy Iłowej, Czyżówka oraz Czernej! W związku z pogorszeniem się jakości wody, spowodowanym wystąpieniem bakterii coli, informujemy, że woda z wodociągu miejskiego w Iłowej nie nadaje się do spożycia – nawet po przegotowaniu. 

 

Do czasu wyjaśnienia sytuacji zaleca się używanie wody jedynie do celów gospodarczych. Gmina Iłowa przygotowuje punkty dystrybucji wody z beczkowozów.

Józef Brzezicki 
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej