Uwaga kierowcy!

Przypominamy, że od dziś (piątek, 27 marca) wszystkie osoby przekraczające granicę państwową są objęte obowiązkową, 14-dniową kwarantanną.

 

Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są:

  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego (w tym międzynarodowego transportu kombinowanego).
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego (w tym międzynarodowego transportu kombinowanego) powracający innymi środkami transportu w celu odbycia odpoczynku.
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Powyższe zwolnienie obejmuje również kierowców innych środków transportu (busów), którymi przewożeni są kierowcy zawodowi udający się na odpoczynek do Polski, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej w zakresie przewozu drogowego w ramach międzynarodowego transportu drogowego (w tym międzynarodowego transportu kombinowanego).

Dotyczy to również kierowców zatrudnionych u przedsiębiorcy zagranicznego. 

Apelujemy, aby podczas przewożenia kierowców busami na odpoczynek w pojeździe zachowane zostały odległości pozwalające na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

● krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,

● świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej znajdują się wszelkie potrzebne informacje dla osób przekraczających polską granicę:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8304,Ograniczenia-w-ruchu-na-polskiej-granicy.html

 

info. www.lubuskie.uw.gov.pl