Uwaga na pożary łąk!

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie pożarami na terenie Gminy Iłowa informujemy właścicieli łąk i nieużytków rolnych o obowiązku utrzymania terenów w należytym stanie poprzez regularne wykaszanie. Wszelkie zaniedbania mogą skutkować wstrzymaniem dotacji unijnych.

Prosimy również mieszkańców Gminy Iłowa o zwrócenie szczególnej uwagi na nieupoważnione osoby przebywające w obszarach ostatnich podpaleń (rejon wysypiska śmieci w Czyżówku, rejon stacji kolejowej w Iłowej, rejon ul. Traugutta i ul. Młyńskiej oraz terenów popegeerowskich w Koninie Żagańskim) przestrzegać dzieci i młodzież przed konsekwencjami wywołania pożaru. O wszelkich podejrzeniach prosimy informować Policję w Iłowej. Przypominamy również o zakazie wypalania traw i nieużytków pod odpowiedzialnością karną.