W Iłowej będzie skatepark

W dniu 19.10.2018 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy na realizację  projektu  pn. „Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw”.

 

Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowoczesny skatepark z dwoma rampami i nawierzchnią z betonu szlifowanego, ogrodzeniem, oświetleniem w formie 8 lamp zasilanych energią słoneczną oraz wielofunkcyjny plac zabaw z licznymi urządzeniami do spędzania czasu wolnego. Na ten cel Gmina  Iłowa pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 315,6 tys.  złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, typ operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.