Warsztat efektywnej komunikacji

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański wspólnie z WWF Polska zaprasza do udziału w warsztacie mającym na celu usprawnienie komunikacji i współpracy w zakresie koegzystencji z wilkami w Polsce Zachodniej.

Jaki jest cel warsztatu?

Podczas tych warsztatów skupimy się na wykorzystaniu rzetelnej wiedzy naukowej oraz nowych koncepcji rozwiązywania problemów koegzystencji społeczności lokalnych z dużymi drapieżnikami. Zaprezentujemy metody, mające potencjał do usprawnienia komunikacji i współpracy pomiędzy interesariuszami. Wyniki warsztatu będą opracowane i rozpatrzone pod kątem ich praktycznego wykorzystania w Zachodniej Polsce.

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat skierowany jest do wszystkich grup interesariuszy otwartych są na dyskusję i chcących włączyć się do konstruktywnej współpracy.

Kto przeprowadza warsztat?

Szkolenie poprowadzi Robert Boch z zespołu mediatorzy.pl w imieniu Elmauer Institute, niezależnej grupy ekspertów ds. komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Szczegóły programu:

Kiedy: 24-25.10.2019 r.

Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej, ul. Żagańska 11, 68-120 Iłowa

Co znajdzie się w programie:

 • Dzień 1 – godz. 9:00-17:00 – Techniki komunikacyjne przydatne w kontaktach społecznych
  • Komunikacja interpersonalna w kontekście przyrodniczym
  • Jak mówić, by nas słuchano i jak słuchać, by do nas mówiono?
  • Bariery komunikacyjne
  • Podstawy NVC
 • Dzień 2 – godz. 9:00-17:00 – Podstawy wiedzy na temat konfliktów
  • Źródła konfliktów
  • Eskalacja konfliktu
  • Strategie zachowań ludzkich w konflikcie
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Rola mediacji w konfliktach społecznych
  • Emocje jako naturalny element komunikacji w sytuacjach trudnych.
  • Reakcja na emocje własne i partnerów w komunikacji
  • Podstawy współpracy z mediami
  • Możliwości i zagrożenia

W oparciu o te metody uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania narzędzi, umożliwiających usprawnienie komunikacji i współpracy w zakresie koegzystencji z dużymi drapieżnikami.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu LIFE EuroLargeCarnivores (www.eurolargecarnivores.eu)

Udział w warsztacie jest nieodpłatny dla uczestników, liczba miejsc jest ograniczona – chętne osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:

aswietlik@wwf.pl.

O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.