Spotkanie Burmistrza z delegacją Polskich Kolei Państwowych

Wiaty kolejowe

27 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Iłowej, odbyło się spotkanie burmistrza Pawła Lichtańskiego z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych S.A

Tematem rozmów był zły stan dworca kolejowego w Iłowej oraz Koninie Żagańskim. Burmistrz zaprezentował delegatom: Dyrektorowi Regionalnemu ds. Sprzedaży i Współpracy z Samorządami Patrycji Kubickiej oraz Naczelnikowi Wydziału Karolowi Binkowi,  zdjęcia dokumentujące wygląd stacji oraz terenów do niej przyległych. – Lata świetności dworca kolejowego w Iłowej już dawno minęły. Obiekt jest zaniedbany, porośnięty trawą i krzewami. Nie chcemy takim obrazem witać przybyłych do naszej miejscowości gości i turystów. – mówił.

Rozmawiano o uporządkowaniu terenu, być może nawet przejęciu jego części w gospodarowanie Gminy Iłowa. – Wyszliśmy z propozycją przejęcia części terenów od PKP. Chcielibyśmy je zagospodarować tak, by stanowiły wizytówkę naszej gminy. – mówił. – To dopiero początek drogi, liczę na to, iż uda nam się wypracować wspólne stanowisko, którego efektem będzie zadbany dworzec kolejowy. Obecnie PKP instaluje nowe wiaty kolejowe dla podróżujących w Iłowej oraz Koninie Żagańskim. – podsumował.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl