Wilk syty i owca cała-wilcze warsztaty w Iłowej

Tak różnorodne, jak typy krajobrazów, są reakcje lokalnych społeczności na wilki występujące w Polsce.

Podczas dwudniowych warsztatów przeprowadzonych przez Fundację WWF w Iłowej uczestnicy, reprezentujący różne grupy społeczne i zawodowe próbowali wypracować wspólne stanowisko dotyczące koegzystencji ludzi z wilkami.

-Organizatorem warsztatów dyskusyjnych w Iłowej była organizacja WWF Polska, której przedstawiciel postanowił zaangażować naszą gminę do dużego międzynarodowego projektu, którego celem jest wypracowanie modelu koegzystencji ludzi z drapieżnikami żyjącymi w europejskich lasach – mówi Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański. – Obecność wilków wywołuje emocje od strachu do uniesienia, ale także dyskusje dotyczące podstawowych wyzwań społecznych i ekonomicznych polegających na wypracowaniu wspólnych metod koegzystencji ludzi z wilkami. Podczas dwudniowych dyskusji panelowych (25-26 marca br.) staraliśmy się stworzyć obiektywną przestrzeń do rozmów opartych na merytorycznych argumentach, zapraszając do udziału rolników, leśników, myśliwych, przedstawicieli administracji i wszystkie osoby, i instytucje, które mają wiedzę na temat wilków w Polsce. Efektem przeprowadzonych rozmów będzie wypracowanie, w miarę możliwości, wspólnego stanowiska i raportu – dodaje Burmistrz.

Dwudniowe panele dyskusyjne zorganizowane zostały w ramach projektu pt. „Poprawa sąsiedztwa ludzi z dużymi drapieżnikami w Europie poprzez działania komunikacyjne, współpracę transgraniczną i wymianę wiedzy„. Głównym celem zadania jest stworzenie platformy umożliwiającej gromadzenie i dzielenie się wiedzą na temat współistnienia ludzi i wilków wśród różnych interesariuszy. Tematy, które poruszane były podczas dyskusji grupowych to monitoring, łagodzenie konfliktów między ludźmi i dużymi drapieżnikami, zapobieganie im, bezpieczeństwo, praktyki hodowlane, ale także kłusownictwo i możliwości gospodarcze.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele partnerskiej gminy Rietschen (burmistrz Ralf Brehmer wraz z pracownikami biura „Wilki w Saksonii”), którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie koegzystencji ludzi z wilkami a także Augustin Berghöfer i Johannes Förster reprezentujący FaktorNatur Consulting and Helmholtz Zentrum für Umweltforschung – UFZ z Leipzig w Niemczech.

– Wiele osób bardzo docenia obecność dużych drapieżników w Europie. Z drugiej strony istnieje również troska o konsekwencje, jakie może mieć ona w miejscach zdominowanych przez działalność człowieka. Drapieżniki mogą powodować koszty np. zabezpieczeń zwierząt hodowlanych, ale co najważniejsze mogą one także wzmacniać tożsamość regionalną, stymulować turystykę przyrodniczą lub zmniejszać szkody w lasach poprzez kontrolę populacji dzikich ssaków kopytnych – mówił podczas spotkania Piotr Chmielewski Koordynator Projektu, WWF Polska. – Oddziaływania mogą więc być wielopłaszczyznowe. Warto podkreślać rolę dużych drapieżników w przyrodzie oraz możliwości związane z ich obecnością – dodał P. Chmielewski.

Marcowe spotkanie było pierwszą częścią projektu, którego podsumowaniem będą trzydniowe warsztaty w Iłowej (w czerwcu br.).

RELACJA TVP GORZÓW WLKP. 

RELACJA – RADIO ZACHÓD