Witaj pierwsza klaso!

27 października br., uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Iłowej złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Podczas uroczystości pasowania na ucznia pierwszej klasy obecni byli wychowawcy, rodzice oraz zaproszeni goście: Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Beata Laskowska-Trzeciak oraz Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański. Dzieci przygotowały występ artystyczny, podsumowujący zdobytą wiedzę.

W nagrodę otrzymały słodkie upominki od rodziców oraz książeczki przeznaczone do pierwszego samodzielnego czytania, które ufundował burmistrz Paweł Lichtański.

Najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich życzymy samych sukcesów oraz pomyślności i odwagi w podejmowaniu szkolnych wyzwań!

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl