Wnioski dla rolników o szacowanie szkód z powodu suszy

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Burmistrz Iłowej informuje że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu Gminy Iłowa.

Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zaburzańskie/ Rolnictwo. Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2018r.

Wnioski o szacowanie szkód można składać w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 do dnia  9 lipca 2018 r., wyłącznie na druku wniosku o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).