Wsparcie dla samozatrudnienia

Zachęcamy kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”.

Projekt koordynowany jest przez Fundację „Przedsiębiorczość” zakłada przygotowanie 30 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego.

W ramach projektu oferowane są bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

  • kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

W szczególności zapraszamy:

  • kobiety długotrwale bezrobotne
  • kobiety o niskich kwalifikacjach
  • kobiety w wieku 50 lat i więcej
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.fundacja.zary.pl

Należy pobrać i wypełnić zał. nr 10 formularz rekrutacyjny.

Kontakt:

Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań Rybacka 38, 68-100 Żagań

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:

534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03

Pytania można kierować na:

szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.