Wspólne plany i projekty

22 lutego w Iłowej odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerskich gmin Iłowa – Jänschwalde. 

Podczas wizyty ustalono nowe kierunki współpracy, zarówno w zakresie kulturalnym jak i społecznym. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Jänschwalde Helmut Badtke,  Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Dyrektor Urzędu w Peitz Elvira Hölzner, Kathleen Markus z Kancelarii Euroregionu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej Maria Żarska, a także przedstawiciele Orkiestr Dętych z Jänschwalde i Iłowej Dirk Markus oraz Jan Jedynak.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań na rzecz społeczności lokalnych. Kilkunastoletnią współpracę obu gmin cechują dobre stosunki, których wyznacznikiem są wspólnie realizowane projekty.

Podczas wizyty przedstawicieli partnerskiej gminy zaproponowano także nowe możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działania związane z aktywizacją seniorów, popularyzacją tradycji muzycznej oraz promocją dziedzictwa kulturowego i turystycznego obu regionów.

Burmistrzowie Paweł Lichtański oraz Helmut Badtke zadeklarowali chęć kontynuowania dalszej współpracy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz organizacji wspólnych imprez o charakterze lokalnym.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl