Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie o obwodach

Lista kandydatów startujących na urząd Prezydenta RP dostępna jest poniżej:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kandydaci

W pierwszej turze wyborów w szranki stają wszyscy zgłoszeni do Państwowej Komisji Wyborczej kandydaci. Wybory te mają charakter powszechny, równy, bezpośredni i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Jeżeli w tak przeprowadzonych wyborach żaden kandydat nie uzyska ponad 50% ważnie oddanych głosów, wtedy zarządza się drugą turę wyborów. Druga tura odbywa się czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

W drugiej turze biorą udział kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze kolejno największą liczbę głosów. Na Prezydenta natomiast zostaje wybrany ten kandydat, który w powtórnym głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów.

Głosowanie odbędzie się w specjalnym reżimie sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Podstawowe zasady sanitarne obowiązujące podczas niedzielnych wyborów:

  • w lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych
  • przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut przeprowadza się wietrzenie lokalu (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej)
  • stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej usytuowane zostaną w odstępach co najmniej 1,5 m
  • przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców
  • powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura,uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, będą przemywane płynem do dezynfekcji (przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

Wchodząc do lokalu wyborczego zalecane jest:

  • zdezynfekowanie dłoni
  • zasłonięcie ust i nosa
  • zachowanie bezpiecznej odległości minimum 2 m
  • przebywanie w lokalu wyborczym w ilości nie większej niż 3 wyborów.

 

foto. gov.pl