Wybory samorządowe

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 roku.

Dnia 13 sierpnia 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczające datę wyborów samorządowych na dzień 21 października 2018 roku.

Wszelkie aktualności związane z wyborami w Gminie Iłowa umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłowej:

http://www.ilowa.info.pl/276/Wybory_samorzadowe_2018/

Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze:

http://zielona-gora.kbw.gov.pl/