Wybory samorządowe

W niedzielę, 21 października 2018 r., odbędą się wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory burmistrza (wójta). Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do 21.00.

Zachęcamy do zapoznania się z INFORMACJĄ  O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW oraz  informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w gminie Iłowa. 

Wyborcy z miejscowości Czerna, Borowe, Czyżówek, Klików, Janów, Jankowa Żagańska, Żaganiec, Wilkowisko mają możliwość skorzystania z dowozów do lokali wyborczych zlokalizowanych w Iłowej i Szczepanowie wg ustalonego GRAFIKU.