Równe prawa dla wszystkich mieszkańców

7 marca br. Iłowej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, w którym uczestniczy Gmina Iłowa. 

Spotkanie poprowadziła Ewelina Puławska oraz Filip Rodzik reprezentujący Fundację Eudajmonia, która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan, koordynuje projekt na terenie naszej gminy.

Do prac w ramach projektu Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański tradycyjnie zaprosił przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej wraz z Małgorzatą Groszek pracownikiem socjalnym OPS, Ewa Osłońska Dyrektor Przedszkola Miejskiego, przedstawiciel magistratu Bogusław Specht, Urszula Kotowska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” oraz Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej Grażyna Kuryłowicz.

-Zmienił się kontekst myślenia o niepełnosprawności. Obecnie do tego tematu podchodzimy społecznie i z pełną świadomością, że niepełnosprawność to nie tylko pewne cechy fizyczne lub ich brak. Depresja jest także niepełnosprawnością – mówiła podczas spotkania Ewelina Puławska.

Podczas spotkania omówiono częściowo wdrożone rekomendacje wynikające z przeprowadzonego w minionym roku audytu w budynkach użyteczności publicznej w Iłowej. Przedstawiono także wstępne działania podjęte przez gminę w zakresie dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Jednym z efektów finalnych realizowanego projektu będzie stworzenie procedury obsługi osób niepełnosprawnych w lokalnej administracji.

– Podjęliśmy działania zmierzające do ułatwienia komunikacji osób niepełnosprawnych m.in. z urzędem, ośrodkiem pomocy społecznej, centrum kultury. Pierwszym etapem tych działań będzie przeszkolenie czternastu pracowników administracji z komunikacji w języku migowym. Kurs systemu językowo-migowego zrealizujemy na przełomie października i listopada 2019 r. – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Przejdą go m.in. pracownicy sekretariatów i bezpośredniej obsługi klienta w jednostkach budżetowych gminy – dodaje P. Lichtański.

W ramach projektu zaplanowano także m.in. wdrożenie systemu ułatwiającego korzystanie osobom niedowidzącym z gminnych stron internetowych.