Zadania dofinansowane

Gmina Iłowa dofinansowała sześć wniosków złożonych w ramach tegorocznych inicjatyw lokalnych.

 

Inicjatywa lokalna, to forma współpracy gminy z mieszkańcami, mająca na celu m.in. realizację zadań poprawiających jakość ich życia.  28 kwietnia 2017 r.. zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych dokonał oceny wniosków złożonych do 31 marca br.

Dofinansowane zostały zadania:

1. Organizacja spotkania integracyjnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora w Iłowej z przedstawicielami z zagranicy (wniosek reprezentanta Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora).

Kwota dofinansowania udzielonego przez gminę to 935 zł, co stanowi 85 % całkowitych wydatków.

2. Zakup i montaż stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci (wniosek grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Hutniczej w Iłowej).

Kwota dofinansowania udzielonego przez gminę to 1 tys. 180 zł.,  co stanowi 84,10 % całkowitych wydatków brutto.

3. Organizacja zawodów wędkarskich wraz z Dniem Dziecka (wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło w Iłowej).

Kwota dofinansowania udzielonego przez gminę to 3 tys. 500 zł., co stanowi 60,9 % całkowitych wydatków brutto.

4. Zakup i montaż stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci (wniosek grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Czyżówek 73-75-77).

Kwota dofinansowania udzielonego przez gminę to 1 tys. 271 zł co stanowi 81,69 % całkowitych wydatków.

5. Wymiana opraw oświetleniowych (wniosek grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Czyżówek 73-75-77).

Kwota dofinansowania udzielonego przez gminę to 844 zł, co stanowi 84,90 % całkowitych wydatków.

6. Organizacja wycieczki do ZOO z okazji Dnia Dziecka (wniosek reprezentanta grupy inicjatywnej).

Kwota dofinansowania udzielonego przez gminę to 2 tys. 271 zł, co stanowi 55,79 % całkowitych wydatków brutto.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl