Zakończenie modernizacji Placu Wolności

W dniu 11.12.2017 r. został dokonany odbiór końcowy  zadania inwestycyjnego „Modernizacja Placu Wolności poprzez  przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”. W ramach inwestycji przebudowano 0,24 kilometrowy odcinek drogi w Iłowej. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z kostki bazaltowej i granitowej. Wykonano nowe chodniki z płyt granitowych i kostki granitowej. Zmodernizowano odwodnienie drogi i wykonano nowe oświetlenie drogi nawiązujące stylem i formą do historycznej zabudowy. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to 1,16 mln złotych. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznano dofinansowanie w kwocie 0,62 mln zł . Wykonawcą zadania było  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ Steinbudex-J.M.”  ze Świdnicy.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: 
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Iłowej  mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.