Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze realizują badanie dotyczące oceny jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w powiatach województwa lubuskiego.


Instytucje zwracają się prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety. Jednocześnie zapewniają o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.

Ankiety można wypełniać do 30 maja 2019 r.

informacja: www.nfz-zielonagora.pl