Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz drugi realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego.

Zachęcamy do udziału w badaniu i wypełnienia poniższej ankiety. Badanie jest anonimowe. Opracowanie odpowiedzi w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.