Termin odbioru odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w dniach 11-13 września zbierane będą nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, czyli odpady komunalne nie mieszczące się do pojemnika na odpady.

Szczegółowy terminarz odbioru:

11 wrzesień br. – Iłowa – miasto, osiedle Czyżówek (Karolinów),

12 wrzesień br.– Borowe, Czyżowek – wieś, Klików, Kowalice, Czerna,

13 wrzesień br. – Żaganiec, Wilkowisko, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański.

Przypominamy również że odpady muszą być wystawione przed posesję najpóźniej w dniu zbiórki do godz. 7:00.