Zdalna Szkoła+

52 tysiące 773 złotych – to kwota, którą Gmina Iłowa otrzymała na realizację projektu Zdalna Szkoła +.

 

Dofinansowanie otrzymano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem zadania był zakup 21 szt. laptopów dla  Szkoły Podstawowej w Iłowej z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w związku z organizacją zdalnego nauczania. 3 września 2020 roku sprzęt przekazano Szkole Podstawowej w Iłowej. Komputery przenośne następnie trafiły do nauczycieli i uczniów.

Projekt został sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Iłowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.