Zgłaszanie awarii kanalizacji

Informujemy, iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wdrożył procedurę zgłaszania przez mieszkańców awarii sieci kanalizacyjnej.

 

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie:

lub za pomocą poczty e-mail:

Pracownik odbierający zgłoszenie w biurze, niezwłocznie przekazuje je do pracownika serwisu kanalizacyjnego, który pracuje w dni robocze od godziny 7.00 do 22.00, a w dni wolne od pracy w godzinach 7.00-19.00.

W przypadku braku szybkiej reakcji ze strony serwisu, pracownik oczyszczalni ścieków w Iłowej zobowiązany jest do poinformowania zgłaszającego o tym fakcie oraz ustalenia terminu i warunków usunięcia awarii.

foto: pixabay.pl