budynek szkoły na zewnątrz

Zmiany w oświacie

Od 1 września 2016 roku funkcje dyrektora nowo utworzonego Zespołu Szkół w Iłowej pełnić będzie Pani Beata Laskowska – Trzeciak.

1 czerwca 2016 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iłowej, do którego zgłosiła swą kandydaturę pani Beata Laskowska – Trzeciak. Komisja konkursowa w składzie:

  • p. Teresa Woronik – Przedstawicielka Rad Pedagogiczych
  • p. Anna Ignasiak – Przedstawicielka Rady Rodziców
  • p. Artur Mutwil – Przedstawiciel Organu Prowadzącego, Przewodniczący Komisji
  • p. Elżbieta Koseła – Przedstawicielka Organu Prowadzącego
  • p. Małgorzata Kondraciuk – Przedstawicielka Organu Prowadzącego
  • p. Zofia Zawadzka – Przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • p. Beata Niemiec – Przedstawicielka Lubuskiego Kuratora Oświaty
  • p. Anna Włodarczak – Przedstawicielka Lubuskiego Kuratora Oświaty

po analizie dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej (6 lipca br.) jednogłośnie opowiedziała się za kandydaturą. Swą propozycję przedłożyła do zaakceptowania Burmistrzowi Iłowej. 12 sierpnia Burmistrz Paweł Lichtański powierzył pani Beacie Laskowskiej – Trzeciak obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Iłowej.

24 maja br. radni gminy podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu, w skład którego od 1 września 2016 wejdzie: Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Obie placówki funkcjonować będą w jednym budynku. – Utworzenie Zespołu Szkół stwarza lepsze warunki do racjonalnego zarządzania obiektem, poprzez zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego kierownictwa – mówi P. Lichtański. – Połączenie szkół daje także szansę na organizację wspólnych rad szkoleniowych i uroczystości szkolnych – dodaje.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl

image001