Zrób selfie i wygraj najnowszego iPhone!

Zrób selfie z inwestycją unijną zrealizowaną w Iłowej w tle, zaprezentuj hasło: Młodzi On-Life (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora) i wygraj najnowszy telefon iPhone!

W ramach kampanii Młodzi On-Life Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs pn.: Młodzi On-Life -„Lubuskie inwestuje w przyszłość”.

Przedmiotem konkursu jest promocja inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych na terenie województwa lubuskiego, widzianych oczami młodych Lubuszan.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, na której tle zostało zrobione zdjęcie należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Nagrodami w konkursie są:

nagroda 1 – iPhone 7.,

nagroda 2 – iPhone 6. S Plus,

nagroda 3 – iPhone 6. S

Autorzy najciekawszych zdjęć zostaną dodatkowo nagrodzeni gadżetami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • dostarczenie / udostępnienie zdjęcia i zgłoszenia, zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu; minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600×1200 pixeli, rozmiar przesłanego pojedynczego zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB;
  • dostarczenie / wysłanie zdjęcia zapisanego w formacie JPG lub TIF na płycie CD lub DVD oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Chrobrego 1-3-5,  65-043 Zielona Góra

z dopiskiem:

Młodzi On-Life – „Lubuskie inwestuje w przyszłość”

i drogą elektroniczną (zdjęcia oraz skan zgłoszenia) na adres: info@rpo.lubuskie.pl

zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 11.12.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2016 r.

Konkurs jest działaniem informacyjno-promocyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz kampanii Młodzi On-Life, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
info i foto: www.lubuskie.pl